Besöksnod Norr

Bungemuseet AB har med medel från hållbara Gotland gjort en förstudie för projektet Besöksnod Norr under maj 2018 till februari 2019 vilken främst består av två spår. Den första delen är att etablera ett nätverk för besöksnäringen på Norra Gotland och identifiera vilka områden de har behov att samarbeta kring. Den andra är att skapa ett underlag för ett fysiskt besökscenter på Bungemuseet som ska fungera som en mötesplats med information för såväl turister som besöksnäringen. Tillsammans med besökscentret och ett starkt nätverk på Norra Gotland hoppas Bungemuseet att via projektet kunna skapa större attraktionskraft och därmed tillväxt på norra Gotland, året runt.

Skrolla till toppen