Nätverket

Ett delmål för projektet Besöksnod norr har varit att etablera ett nätverk för besöksnäringen på norr. Projektet har identifierat vilka behov besöksnäringen har och vilka samarbeten besöksnäringen kan ingå i.

Referensgruppen med runt 20 företag och organisationer har träffas tre gånger under förstudien. Syftet med referensgruppen har varit att den skulle fungera som ett bollplank till projektet och bidra med sina erfarenheter. Gruppen representerade besöksnäringen och var med och identifierade de behov som finns och vad Besöksnod norr skulle kunna fylla för funktion i ett samarbete.

För att nå så många som möjligt i behovsanalysen har projektet via besöksnäringens och utvecklingsbolagens kanaler i sociala medier, direktutskick till organisationer och företag samt annonsering i dagspress bjudit in organisationer, företag och privatpersoner som varit intresserade av att bidra. Ovan intresserade har kallats ”samarbetspartners".

Det arrangerades tre öppna möten, på Fårö, i Fårösund och Slite. På dessa möten presenterades projektet och det gjorde en nulägeanalys för besöksnäringen på Norra Gotland. Det kom sammanlagt 35 personer och engagemanget var stort.

Till höger finns dokumentation av dessa möten. De ligger som en del av underlaget för rapporten.

I referensgruppen ingår följande:
Bunge flygmuseum
Bunge sockenförening
Bunge vandrarhem
Folkhögskolan Fårösund
Funkisam
Fårö Museum
Fårö utvecklingsbolag
Fårösunds intresseförening (utvecklingsbolag)
Hau gård och galleri
Kaffestugan Mat
KUNO, kulturföreningen Norra Gotland
Lädubro utvecklingsbolag
Länsstyrelsen Gotlands län (naturenheten)
Maven (Kappelshamns Turistcenter AB)
Prima gård AB
Slite utvecklingsbolag
Svenska kyrkan
Slite Strandby/Sports academy

Skrolla till toppen